เกี่ยวกับ nollixe.com

nollixe.com เป็นเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเพลง Dance ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวเพลง Dance และแนวอื่นๆค่ะ…