Posts Tagged ‘การสร้าง Idol’

แนวทางการสร้าง Idol

Monday, August 24th, 2015

แนวทางการสร้าง Idol
ปัจจุบันกระแสความนิยมเกาหลี หรือ Korean Wave ได้แพร่ขยายไปทั่วทั้งเอเชีย จากเดิมที่เกาหลีใต้เป็นเพียงประเทศเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมไม่โดดเด่นเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน หรือญี่ปุ่นที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง แต่เกาหลีใต้ได้พยายามประชาสัมพันธ์ตัวเอง และเผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วเอเชีย กระแส K-POP เป็นที่ทราบกันดีว่า ตลาดบันเทิงเอเชียในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยศิลปิน/นักร้องชาวเกาหลี (Idol) ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวหรือกลุ่ม และเป็นที่นิยมอย่างถึงขีดสุดในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปีที่ผ่านมา

แนวทางการสร้าง Idol โดยทั่วไปนักร้องเกาหลีสามารถแบ่งออกได้สองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นนักร้องที่เน้นเพียงการร้องเพลงอย่างเดียว ซึ่งยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากลุ่มที่สอง คือ นักร้อง หรือที่เรียกกันติดปากว่า Idol นักร้องกลุ่มนี้เป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในเกาหลีใต้และในต่างประเทศ เพราะนอกจากรูปร่างหน้าตาที่ดีแล้ว นักร้องเหล่านี้ยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงและการเต้นอีกด้วย บริษัทยักษ์ใหญ่ 3 บริษัท ที่มีชื่อคุ้นหูคนไทยอย่าง JYP Entertainment บริษัท YG Entertainment บริษัท SM Entertainment

  1. การฝึกฝน/ฝึกซ้อมที่เข้มงวด เหล่านักร้องฝึกหัดจะต้องให้ความสำคัญกับการฝึกฝนตนเอง โดยช่วงเวลาการฝึกฝนค่อนข้างยาวนานตั้งแต่ 2-4 ปีขึ้นไป เป็นการฝึกฝนตั้งแต่ การร้องเพลง การเต้น การฝึกฝนภาษาต่างประเทศ รวมทั้งฝึกการแสดง (acting) พร้อมไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย เช่น การออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อทำให้รูปร่างดูดี มีบุคลิกที่ดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การแสดงบนเวทีมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น หลังจากการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ก็จะมีการทดสอบทักษะด้านต่างๆ เป็นระยะ เพื่อดูความพร้อม และทดสอบการแสดงบนเวทีโดยมีผู้เข้าชมจำนวนหนึ่ง ซึ่งต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ซึ่งค่อนข้างสูง
  2. การปลูกฝังนิสัยความเป็นมืออาชีพ ความเป็นมืออาชีพนั้นเป็นสิ่งที่ Idol ทุกคนจะต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทั้งการตรงต่อเวลา การมีสัมมาคารวะ ความขยัน อดทนและทุ่มเทในการฝึกซ้อม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอุปนิสัยการรับประทานอาหารเพื่อรักษารูปร่าง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการเป็น Idol แทบทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทต่างๆ ได้ปลูกฝังให้ Idol แต่ละคนเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จของแต่ละคน ซึ่งหมายถึงผลกำไรของบริษัทด้วย
  3. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ภาพ ลักษณ์ที่ดี เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เย่อหยิ่ง มีความจริงใจ เป็นสุภาพบุรุษ ไม่มีเรื่องอื้อฉาว และดูแลเอาใจใส่แฟนคลับ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Idol เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้น บริษัทยักษ์ใหญ่จึงระมัดระวังเป็นอย่างมากในการดูแล และควบคุมพฤติกรรมของเหล่า Idol ในสังกัดอย่างเข้มงวด